Archivo de la etiqueta: Regidors Ajuntament València

LA INTRODUCCIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

* Sergi Campillo. Regidor de Govern Interior de l’Ajuntament de València

El passat divendres 15 d’abril la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València va aprovar tot un seguit de clàusules socials, d’igualtat i lingüístiques en la contractació pública. És la primera volta en la història que el Cap i Casal ha aprovat la introducció d’este tipus de clàusules d’obligat compliment a partir d’ara per a les empreses que gestionen els nostres serveis públics.

Després de l’airada resposta per part de l’oposició, centrant-se exclusivament en una interpretació absolutament esbiaixada de la clàusula lingüística i de part de l’empresariat, que ha arribat a dir que les clàusules han de ser voluntàries, cal aclarir de què parlem quan parlem de clàusules socials.

La col·laboració entre l’administració pública i l’empresa a través de la gestió de contractes és un realitat des de fa molt temps. La privatització (alguns preferixen dir-li externalització) dels serveis ha estat una pràctica recurrent, accelerada en temps de governs de dreta. La situació actual dels serveis públics impedix en molts casos remunicipalitzar els contractes, donades les restriccions a la contractació pública de persones a l’administració per l’inefable taxa de reposició, que ha provocat un vertader problema de personal a les administracions. Esta taxa, en el fons, no és més que una estratègia de privatització dels serveis públics per part del PP, ja que si no tens suficient personal i has d’oferir un servei… què fas? Treure un contracte perquè una empresa el realitze perquè el servei s’ha de donar sí o sí. En el cas concret de l’Ajuntament de València, és del tot impossible excepte casos molt puntuals esta municipalització en estos moments i hem de seguir amb la contractació d’empreses per oferir estos serveis.

Precisament per açò, des de l’administració estem més obligats que mai a introduir clàusules que busquen la igualtat i protegisquen els drets de les persones. Perquè al cap i a la fi, estos contractes són públics i les normes les ha de fixar l’administració pública.

En el cas concret de l’Ajuntament, s’ha introduït de manera molt forta una sèrie de clàusules que van dirigides a defensar la igualtat entre l’home i la dona a les empreses. Establim com a obligatòria la presentació del Pla d’Igualtat en l’empresa si esta té més de 250 treballadors i treballadores, a més de demanar-les que tinguen el distintiu Igualtat en l’Empresa que atorga el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat1. A més a més, obligarem les empreses a fer un ús no sexista del llenguatge en compliment del Reglament per l’ús de llenguatge no sexista de l’Ajuntament2, així com no fer publicitat que atempte contra la dignitat de les dones, en compliment de la llei contra la violència de gènere i de la llei general de publicitat.

Per una altra banda, anem a fer complir que les empreses tinguen un 2% de treballadors i treballadores amb diversitat funcional o a presentar les mesures alternatives a les que obliga la llei.

Aplicarem per una altra banda clàusules en l’àmbit de l’ètica. Una administració pública no hauria de contractar amb empreses condemnades per haver fet delictes contra els drets laborals, mediambientals o d’igualtat. Ni tampoc amb empreses que hagen sigut condemnades en sentència ferma per haver finançat il·legalment partits polítics. Per això, hem introduït una sèrie de clàusules que permetran l’Ajuntament de València rescindir un contracte en vigor amb qualsevol empresa que siga condemnada per estos motius durant l’execució del contracte.

Per una altra banda, des de l’Ajuntament estem molt preocupats per la dificultat d’inserció laboral de diferents col·lectius, i per això, en alguns contractes on estimem que siga possible, s’obligarà les empreses a contractar d’entre alguns col·lectius especialment vulnerables: aturats de llarga durada, persones majors de 45 anys, joves d’entre 18 i 30 anys, persones que estiguen percebent la Renda Garantida de Ciutadania o de la Renda Garantida d’Inserció, persones en tercer grau penitenciari, menors de 21 anys i majors de 16 condemnades per algun jutjat de menors i per últim, dones víctimes de violència de gènere. Perquè tenim l’obligació d’afavorir la seua contractació en els contractes públics de l’Ajuntament.

I per últim, hem introduït una clàusula per la qual les empreses hauran de complir la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià així com el Reglament d’Ús i Normalització del Valencià de l’Ajuntament per garantir la igualtat lingüística de les persones valencianoparlants i castellanoparlants.

En definitiva, el que busquem és posar en pràctica la màxima per la qual ens presentàrem a les eleccions i que va donar lloc al nou govern municipal: Rescatem Persones.

Anuncios

DIR I FER

* Consol Castillo. Regidora de Benestar Social i Agricultura, Horta i Pobles de València.

La praxi política ens posa en una de les tesitures més difícils de dur a la pràctica i és aquella que ens desemmascara i ens obliga a buscar la coherència entre allò que una persona o una força política ha dit quan no està en situació de governar i allò que que fa o es veus obligada a fer quan es governa.

És per això que sempre he estat radical en els objectius -concrets i relativaments assumibles des de la contundència democràtica – i prudent en les formes perquè són aquestes les que se’ns poden tornar en contra.

Portem 11 mesos des de que Compromís amb un pacte postelectoral amb el PSOE i València en Comú governem a la ciutat de València, aquesta acció de govern ens posa a prova cada dia.

Continuar amb l’actitud contundent de l’época de l’oposició ha de ser el nostre objectiu, però açò no és gens fàcil perquè la mateixa institució, l’estructura burocràtica i l’aplicació d’unes normatives, d’unes ordenances o d’unes lleis que nosaltres no havíem aprovat i en molts casos havíem votat en contra ens marca la nostra acció de govern.

Què crec que hem d’aportar a aquesta espere nova forma de governar?, Es important la introducció de formes diferents en el tracte de les persones , la interpretació de les normes que hem d’aplicar i l’actitud que hem de mostrar, hem d’estudiar les prioritats i que aquestes siguen coherents en el conjunt.

Una nova forma de fer política per mi passa per un respecte escrupulós a la voluntad o l’opinió de la majoria, la majoria dels nostres, dels que en el seu dia ens votaren, però també dels que no ens han votat. Hem de convèncer i no vèncer , eixes eren les formes del Partit Popular.

Una nova política ha de gestionar des de l’eficàcia, la coherència, la justícia, la valentia, i la participació però sense traslladar la responsabilitat de la gestió a qui no la té.

La implantació de nous models d’intervenció social van a ocasionar certes convulsions i seran rebutjades amb discursos populistes. El nostre compromís i la nostra explicació ha de ser la pedagogia contundent amb xifres , exemples i respecte molt de respecte a qui ens discutisca les decisions preses . Ara ja podem aportar algunes dades que ens han de reforçar en la linia a seguir, increment pressupuestari allí on governem en les partides que afecten a les persones: vivenda, dependència, pobresa energètica, personal especialitzat… però hem de millorar més , més en simplificació de procediments,més en rapidessa, més en conectivitat entre les diverses administracions, més en delimitació de competències, més en autocrítica en algunes decisions preses.

Aquest és un momement històric i per això mateix hem de ser tan curosos en la gestió del què i del per a què i per a qui , sense descuidar el com . Tenim, i que no semble pretenciós , una responsabilitat històrica.